Jõulumaa
Lille jõulumaa 2016 | Päevajuhiks Lille jõulumaale 2016 | Lille Maja jõulumaa 2015 | Lille jõulumaa 2014 | Jõulumaa 2013 | Jõulumaa 2012 | 2011 | Jõulumaa 2010 | Jõulumaa 2009 | Jõulumaa 2008
Päevajuhiks Lille jõulumaaleLille jõulumaa 2016 aktiivõppe programm "Võlujõulumaa" on mõeldud lasteaia viimase rühma lastele ja algklasside õpilastele. Lustlik ja seikluslik programm kestab kokku 1,5 tundi ning lõppeb jõuluetendusega.

Otsime jõulumaa korraldusmeeskonda päevajuhte! Otsitavad isikud on 8.-12. klassi õpilased, kes on aktiivsed ning suhtlemisaltid. Tööle saamise eelduseks on täismahus osalemine neljal ettevalmistaval kohtumisel (sh esimesel), peaproovis ning valitud vahetuses (kokku 20 töötundi). Lille Maja väljastab vajadusel puudumistõendi. Kokku vajame meeskonda 12 noort!

Päevajuhtide tööülesanneteks on:
❄ Programmi ettevalmistamine, dekoratsioonide valmistamine, asjade valmispanemine ning programmijärgne koristamine,
❄ Lasterühmade vastuvõtmine,
❄ Mängude juhendamine ja läbiviimine,
❄ Meisterdamise õpitoa juhendamine ja laste abistamine meisterdamisel,
❄ Laste juhendamine ja abistamine seiklusraja läbimisel,
❄ Näitemängu sissejuhatamine, assisteerimine ja kokkuvõtva arutelu juhtimine,
❄ Lasterühmadega tagasisideringi läbiviimine ja rühma ärasaatmine.

Noored töötavad Lille jõulumaal noorsootöö spetsialistide juhendamisel ja järelvalve all. Tunnitasu on 2,80 eurot. Noortega sõlmitakse tööleping.


Registreeri end päevajuhiks SIIN!
Kõikide soovijatega võetakse eraldi ühendust e-posti teel :)

❄ ❄ ❄

Ettevalmistavad kohtumised toimuvad Lille Maja noortetoas alljärgnevatel kuupäevadel (kohustuslik on osaleda neljal, sh esimesel kohtumisel):
07.11 kell 17.00-18.30
09.11 kell 17.00-18.30
14.11 kell 17.00-18.30
16.11 kell 17.00-18.30
21.11 kell 17.00-18.30
23.11 kell 17.00-18.30

I vahetus
28.11 kell 16.00-19.00 peaproov
29.11 kell 08.30-14.00 aktiivõppe programmi läbiviimine
30.11 kell 08.30-14.00 aktiivõppe programmi läbiviimine

II vahetus
30.11 kell 16.00-19.00 peaproov
01.12 kell 08.30-14.00 aktiivõppe programmi läbiviimine
02.12 kell 08.30-14.00 aktiivõppe programmi läbiviimine

III vahetus
09.12 kell 16.00-19.00 peaproov
12.12 kell 08.30-14.00 aktiivõppe programmi läbiviimine
13.12 kell 08.30-14.00 aktiivõppe programmi läbiviimine

IV vahetus
13.12 kell 16.00-19.00 peaproov
14.12 kell 08.30-14.00 aktiivõppe programmi läbiviimine
15.12 kell 08.30-14.00 aktiivõppe programmi läbiviimine

15.12 kell 18.00-19.30 tagasiside- ja tänuring


Lisainfo:  Helene Schotter, helene.schotter@raad.tartu.ee, tel. 53 037 733