Rahvusvaheline noorsootöö
Hetkel käimas olevad projektid | Mis on rahvusvaheline noorsoot��? | Toimunud projektid ja sündmused

Rahvusvahelise noorsootöö võimalusi tutvustavad töötoad 13.-30. aastastele noortele!

Tartu linnas rahvusvahelist noorsootööd koordineeriv noortekeskus
Lille Maja pakub võimalust 13.-30.aastastele noortele osaleda 1,5
tunnises Erasmus+ programmi tutvustavas praktilises ja kaasavas töötoas.
Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja
spordiprogramm aastateks 2014–2020, mis toetab noore üldpädevuste
kujunemist sh elukestvat õpet. Erasmus+ projektides osaledes analüüsib
noor ise enda õpiteed ning selle tulemusel saab noor projekti lõppedes
Noortepassi tunnistuse.

Erasmus+ projektid:
*parandavad noore võõrkeele ja rahaga ümber käimise oskust ning kultuuridevahelisi oskusi;
*toetavad noores solidaarsust, tolerantsi, austust ja vastastikust teineteisemõistmist;
*aitavad teha teoks noore ideid ning avastada tulevikuvõimalusi (sh olla atraktiivsem ja
usaldusväärsem tööpakkujate jaoks);
*muudavad noore enesekindlamaks iseseisvalt reisimises ja välismaal õppimises või töötamises,
*muudavad noore paremaks meeskonnatöös;
*tõstavad noore huvi Euroopa teemade vastu ja teadlikkust Euroopa ühiste väärtuste kohta.

Antud töötuba keskendub peamiselt Euroopa Vabatahtlikule Teenistuse või noortevahetuse võimalustele,
mis on noortele otsene võimalus antud programmist osa saada.
Töötuba viib läbi mitmekülgse Erasmus+ programmi kogemustega Lille Maja noorsootöötaja. Töötuba on
mõeldud läbiviimiseks eelkõige ühele klassile korraga, kuid on võimalik ka kahele klassile, aga mitte rohkem.
Ühte kooli võib mitu töötuba tellida.

Töötoa tellimiseks oma kooli võta ühendust meiega.Tartu linna rahvusvahelise noorsootöö võrgustiku kokku kutsumine ja eestvedamine.

Esimene kohtumine toimus 8.12.2016 10:00-12:00,
                            teine kohtumine toimus 9.02.2017 12:00-13:00,
                            kolmas kohtumine toimub 11.05.2017 10:00-12:00 Lille Maja 0.korrusel noortetoas (tagumine ruum).