Foorumteater
Foorumteater | Foorumteatritrupp | Etendused | Koolitused | Dialoogilisus | 2015
Brasiillase Augusto Boali loodud foorumteater on meetod sotsiaalsete, poliitiliste, aga ka psühholoogiliste jm probleemide lahendamiseks. Foorumteatri etenduses saavad vaatajad ise osaleda ning otsustada ja määrata loo kulgu ning lõppu. Mingit kindlat probleemi käsitlev halvasti lõppev lühilugu mängitakse vaatajatele ette mitmeid kordi ning etenduse juht - jokker - arutab publikuga, kuidas ja mida muuta, et lugu lõppeks peategelase jaoks paremini. Vaatajatel on võimalus tulla ise lavale ja proovida enda pakutud lahendus näitlejana järele. Foorumteatri rakendamine kogukonna töös on andnud häid tulemusi üle kogu maailma.

Eestis on meetod tuntud ka sotsiaalteatri nime all ning eelkõige on seda rakendatud koolivägivalla vastu võitlemisel, aga ka noore enesemääramisega kaasnevate ning muude probleemide lahendamisel. Meetod on universaalne ning sobib kasutamiseks igas vanuses inimestega töötamiseks. Foorumteater kui meetod jõudis Eestisse 1999. aastal, kui kogemustega Soome foorumteatri (ja üldisemalt draama-)õpetajad Jouni Piekkari ja Mikael Renlundi juhendamisel hakkas  VAT Teatri juures tegutsema VAT Teatri foorumgrupp.